Verlies

Bij verliesverwerking kunnen we denken in de richting van:

  • Verlies van een job
  • Een (gedwongen) verhuis
  • Lege nest syndroom
  • Heroriënteren van toekomstperspectief
  • Heroriënteren na ziekte of ongeval
  • Verwerking van (langdurige) ziekte

Iedereen krijgt vroeg of laat wel eens een zware tegenslag te verwerken. Soms lijkt het of de zon is verdwenen.

Om je leven terug op de sporen te krijgen, ga je dan door een intense periode. Om het verlies te verwerken, moet je het eerst als realiteit accepteren. Pas dan kan je het verdriet beleven en je aanpassen aan een veranderd toekomstbeeld. Dit vraagt soms de nodige praktische aanpassingen maar het zoeken naar de juiste oplossingen is niet altijd eenvoudig.

Onvoltooide verwerking van het verlies kan je verder levensgeluk in de weg staan. Een terugkeer naar het oude evenwicht is niet altijd mogelijk. In een eerste kosteloos gesprek  bekijken we samen hoe jij de weg door dit  veranderingsproces kan gaan.

Om een duidelijk beeld te schetsen bij de start kom ik graag langs voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek.

Carla

Elke donderwolk heeft een
gouden randje